ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Σ.Α.Σ. με έδρα το Νομό Σάμου, ιδρύθηκε με σκοπό:
  • την προάσπιση των συμφερόντων των ερασιτεχνών αυτοδυτών,
  • την ανάπτυξη και διάδοση της αυτόνομης κατάδυσης,
  • τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου πάνω σε θέματα της αυτόνομης κατάδυσης,
  • την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των παρεχομένων υπηρεσιών στους ερασιτέχνες αυτοδύτες από τους παροχείς των αντίστοιχων υπηρεσιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την Ελληνική και διεθνή πρακτική,
  • την προστασία των Ελληνικών θαλασσών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των λιμνών, των ποταμών και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, με σχετικές ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές,
  • την οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού,
  • την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικών με την αυτόνομη κατάδυση.