Πιστοποιήσεις

Ο Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα ο οποίος έχει λάβει πιστοποίηση δυτών δημόσιας ασφάλειας.

 

Καθήκοντα

Κύριος Δύτης
Ο κύριος δύτης πρέπει να είναι ένας δύτης με τα απαραίτητα προσόντα, ικανός να
εκτελέσει υποβρύχιες δραστηριότητες σχετικές με την αποστολή.
Αναπληρωτής Δύτης
Ο αναπληρωτής δύτης θα πρέπει να είναι πλήρως ντυμένος και έτοιμος να βοηθήσει
τον κύριο δύτη.
Δύτης Ασφάλειας
Ένας ικανός δύτης με επίπεδο εμπειρίας και εκπαίδευσης ώστε να μπορεί να
βοηθήσει σε περίπτωση καταδυτικής έκτακτης ανάγκης και να εργαστεί ως κύριος
δύτης όταν χρειαστεί. Ο δύτης ασφάλειας θα πρέπει να είναι ντυμένος και να έχει
έτοιμο το εξοπλισμό του.
Δύτης Βοηθός
Ο δύτης βοηθός θα είναι το άτομο υποστήριξης στην επιφάνεια υπεύθυνος να
χειρίζεται το σχοινί ενός δύτη και να διατηρεί τις επικοινωνίες με τον κύριο δύτη με
φωνητική επικοινωνίας ή με σήματα έλξης στο σχοινί.
Δύτης Επόπτης
Ο δύτης επόπτης πρέπει να είναι ένας δύτης με τα κατάλληλα προσόντα με πλήρη
κατανόηση των επιχειρήσεων της καταδυτικής ομάδας. Ο δύτης επόπτης είναι
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη καταδυτική επιχείρηση. Η θέση δεν είναι
απαραιτήτως μόνιμη αλλά μια λειτουργία μιας καταδυτικής αποστολής. Όταν οι
συνθήκες το απαιτούν, ο δύτης επόπτης μπορεί να λειτουργήσει ως δύτης βοηθός στο
σχοινί ή ανάλογα με τις συνθήκες και τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας, να επιτρέψει
στο δύτη ασφάλειας να αναλάβει το σχοινί του κύριου δύτη.
Ο δύτης επόπτης έχει την ευθύνη για τους δύτες, την καταδυτική επιχείρηση και όλες
τις σχετικές λειτουργίες της αποστολής. Ο δύτης επόπτης έχει την εξουσία της
απόφασης κατάδυση ή όχι κατάδυση (dive / no dive). Ο δύτης επόπτης θα απαντά
στον διοικητή της επιχείρησης του περιστατικού