ΤΟ Δ.Σ

Το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου:

Πρόεδρος         Τσουμάκης Νικόλαος

Αντιπροεδρος  Βακάλης Δημήτρης

Ταμιας               Σιγανός Δημήτρης

Γραμματεας      Κατσικογιάννης Γιώργος

Μέλη

Σιγανος Εύχαρις

Ηλιάδης Αριστείδης

Μακρής Κων/νος