Ο Σ.Α.Σ ΣΤΗΝ ΠΟΠΗ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ

Ο Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου και το εθελοντικό διασωστικό του έργο σήμερα στο Live U με τη ΠόπηΤσαπανίδου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *