Η αποστολή μας

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΣΑΜΟΥ (Σ.Α.Σ.) με έδρα το Νομό Σάμου, ιδρύθηκε με σκοπό, την προάσπιση των συμφερόντων των ερασιτεχνών αυτοδυτών, την ανάπτυξη και διάδοση της αυτόνομης κατάδυσης, τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου πάνω σε θέματα της αυτόνομης κατάδυσης, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των παρεχομένων υπηρεσιών στους ερασιτέχνες αυτοδύτες από τους παροχείς των αντίστοιχων υπηρεσιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την Ελληνική και διεθνή πρακτική, την προστασία των Ελληνικών θαλασσών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των λιμνών, των ποταμών και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, με σχετικές ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές, την οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού, και την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικών με την αυτόνομη κατάδυση.