Πως θα γίνω μέλος

 • Να είμαι αυτοδύτης με δίπλωμα.UK
 • Να συμπληρώσω τις προβλεπόμενες δηλώσεις,
  1. Στοιχεία επικοινωνίας,
  2. Συμφωνία απαλλαγή ευθύνης και ανάληψη κινδύνου,
  3. Ιατρική δήλωση,
  4. Δήλωση κατανόησης βασικών αρχών ασφαλούς κατάδυσης,
  5. Υπεύθυνη δήλωση.
 • Να καταβάλλω 15 ευρώ για την εγγραφή μου και 50 ευρώ ετήσια συνδρομή.